Wat wij doen

Uitstapjes

Wij rijden u één keer naar uw bestemming en natuurlijk ook weer terug naar het woonzorgcentrum. De rolstoelbus van de Stichting Roltours rijdt momenteel voor de volgende woonzorgcentra in Zoetermeer: Monteverdi, Vivaldi, Bijdorp-Domus, Buytenhaghe, Magnolia, de Morgenster ’t Seghe Waert. Voor al deze woonzorgcentra verzorgen wij het vervoer voor uitstapjes die worden georganiseerd.Mochten er in de toekomst woonzorgcentra in Zoetermeer bijkomen, dan zullen wij onze diensten ook aan hen aanbieden.

Privé ritten

Voor Monteverdi, Vivaldi, Bijdorp-Domus en Magnolia geldt bovendien, dat wij zgn. privé-ritten uitvoeren. Dat zijn ritten, die de cliënten van deze woonzorgcentra (of hun familieleden) kunnen boeken bij de afdeling planning, voor bijvoorbeeld bezoek aan familie, recepties, huwelijk of begrafenis, maar de bus brengt en haalt u ook naar en van uw vakantieadres; boot of hotel. Één begeleider reist altijd gratis mee. De vrijwillige chauffeurs begeleiden de cliënten van huis tot huis en leveren aangepaste service, om u zo comfortabel mogelijk te vervoeren.

Op bezoek in het ziekenhuis?

Ritten, die wij niet mogen uitvoeren, zijn ritten naar ziekenhuizen voor het bezoek aan een arts, voor het ondergaan van een onderzoek, enz. Deze ritten vallen onder de AWBZ en daar zijn andere vervoerders voor aangewezen. Wilt u op bezoek gaan bij iemand die in een ziekenhuis is opgenomen, dan mogen wij die rit weer wel uitvoeren. Om gebruik te maken van de Roltours bus neemt u contact op met onze planners. Deze zijn bereikbaar op maandag- woensdag- en vrijdagochtend van 10.00 – tot 12.00 uur op telefoonnummer: 079 – 7122095

Roltours informatie