Vacatures

Vacatures

Tags :

Categorie : Stichting Roltours

MOMENTEEL ZIJN WIJ DRUK OP ZOEK NAAR NIEUWE CHAUFFEURS !!

Chauffeurs

Heeft u interesse om chauffeur te worden op onze bus? Leest u dan eerst onderstaande informatie even door.

Wij opereren vanuit het verpleeghuis Vivaldi aan de Brechtzijde nummer 45.

Bewoners van het Verpleeghuis (of hun familieleden) kunnen op maandag, woensdag, en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur hun ritten boeken bij de planners van Roltours. Ook de afd. Activiteitenbegeleiding , niet alleen van Vivaldi, maar van ook andere woonzorgcentra ( Buytenhaghe, ’t Seghe Waert, de Morgenster, Domus aan de Bijdorplaan en Magnolia in Oosterheem) kunnen dan hun ritten (veelal uitstapjes) boeken. .

Wij werken met enkel vrijwilligers en als u dan de kilometerprijs van € 0,55 per persoon per kilometer ziet, zult u begrijpen, dat wij ook nog eens afhankelijk zijn van giften van bijvoorbeeld : de Rotary, de Lions club, Fonds 1818 etc.

Na het inplannen van de ritten worden vervolgens de ritbrieven voor de chauffeurs gemaakt. (op maandag maakt men die voor dinsdag en woensdag, op woensdag voor donderdag en vrijdag, op vrijdag voor zaterdag, zondag en maandag.)

U ziet daarop welke ritten er ingepland staan. Bij een uitstapje wordt de chauffeur veelal gevraagd mee te gaan als begeleider van een bewoner. (het voortduwen van een rolstoel, maar ook sociaal contact zijn hier belangrijk )

Met de chauffeur mee, zijn er dan altijd 4 begeleiders op 4 bewoners.

U wordt door de planning geïnformeerd over de te rijden ritten . Binnen Zoetermeer hoeft u de kilometerstanden niet te noteren (m.u.v. begin en eindstand) , omdat wij daar één prijs hanteren. Buiten Zoetermeer wel graag de standen noteren, daar hanteren wij de kilometerprijs zoals verreden.

Het “dienstrooster”, wordt een halve maand vooraf aan alle chauffeurs toegezonden.
Uw “rooster” en of voorkeuren kunt u altijd doorbellen en mailen.

Er zijn chauffeurs die gewoon vaste dagen wel of niet kunnen. Die kunt u natuurlijk ook opgeven!
De laatste rit is altijd om 21.30 uur, omdat de deur van Vivaldi om 22.15 sluit en de bewoner natuurlijk ook nog verzorgd moet worden voordat hij naar bed gaat. Overigens komen deze late ritten zeer zelden voor.

Bij hoge uitzondering staan we ook weleens latere ritten toe (i.v.m. theaterbezoek o.i.d.) maar dat gebeurt dan altijd in overleg met de betreffende afdeling en natuurlijk met de chauffeur.

Het bestuur van de Stichting Roltours stelt de volgende eisen aan vrijwilligers die als chauffeur op de bus (gaan) rijden.
  • De chauffeur is in het bezit van een geldig rijbewijs B
  • De kandidaat – chauffeur realiseert zich dat van hem/haar een klantvriendelijke, uiterst geduldige en behulpzame houding naar cliënten wordt verwacht.
  • Voordat een chauffeur voor de Stichting Roltours kan gaan rijden dient er (met goed gevolg) een rijvaardigheidstest te worden afgelegd. Op basis van de uitkomst van deze test neemt het bestuur een besluit.
  • De kandidaat – chauffeur rijdt een aantal diensten mee met een ervaren chauffeur.
  • De kandidaat – chauffeur volgt de nodige instructies op de bus.
  • Als de chauffeur 75 jaar wordt is aan hem de keuze: stoppen of maximaal één jaar doorrijden. Als het om medische redenen noodzakelijk is zal hij moeten stoppen als chauffeur.
  • De chauffeur levert een ondertekende gezondheidsverklaring in.

Spreekt e.e.a. u wel aan, bel dan gerust met 079-7122095 (tijdens de openingstijden van de planning) of stuur even een email
aan roltours@welthuis.nl

Mocht u vragen hebben, stelt u ze gerust!