ANBI

De Stichting Roltours is een zgn. ANBI ( Algemeen Nut Beogende Instelling ).

Welke voordelen heeft een ANBI ?

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften.

De belastingbetaler kan giften, schenkingen en een erfenis aan een ANBI instelling aftrekken van zijn belasting.

Zie ook www.belastingdienst.nl

Voor een overzicht van alle ANBI-instellingen op de belasting-website bij “programma ANBI opzoeken”

Voor de Belastingdienst moeten we diverse gegevens openbaar maken via onze website.

Die gegevens kunt u vinden in ons meest recenteĀ Jaarverslag.