40 jaar Rolstoelbus in 2024

De Stichting Roltours werd op 29 november 1984 opgericht onder de naam:
Stichting Vrienden van Bewoners en Patiënten van het Verpleeghuis Zoetermeer.
Met als doel: “het inzamelen van gelden ten behoeve van niet subsidiabele activiteiten van de Stichting Verpleging, Verzorging en Revalidatie” (VVR).
Op 28 mei 1986 waren er voldoende fondsen beschikbaar, om de eerste rolstoelbus te laten rijden. Inmiddels zijn we in het bezit van alweer de vijfde rolstoelbus.
Maar door de vele naamswijzigingen van het verpleeghuis en omdat wij ook voor uitstapjes van andere woonzorgcentra gingen rijden, werd op 15 november 2010 de naam van de stichting gewijzigd in: Stichting Roltours.
Met veel dank aan de zeer vele vrijwilligers die hun vrije tijd en kennis hebben ingezet om vier decennia lang deze dienst voor rolstoel-gebonden Zoetermeerders in stand hebben gehouden, wordt dit jaar het 40-jarigjubileum gevierd!

Nieuwe chauffeurs regelmatig welkom!

Recent hebben we helaas afscheid moeten nemen van enkele van onze chauffeurs, die vele jaren trouw ritten hebben gereden, met heel veel bewoners van de tehuizen waar wij komen. Met veel van die bewoners ontstonden over de jaren warme contacten, wat zo’n afscheid altijd extra moeilijk maakt. Recent hebben wij enkele nieuwe chauffeurs welkom mogen heten, maar in het komende jaar zoeken we weer wat uitbreiding. Wij nodigen geinteresseerde vrijwilligers graag uit voor een gesprek.